...

بسم الله الرحمن الرحیم


شنیدید که میگن بعضیا چشم برزخی دارن !؟


اما بعضیا تو نگاهشون به اندازه قیامت , برزخ جا دادن !


این نگاه ها شبیخون تندی هستند, برای نابودی تمام بنیان های سست فکری ...


و گاهی اوقات چقدر محتاجم به این حمله ناگهانی


.....

..........


مبادا که ترک بردارد , چینی نازک تنهایی من !


...

عادت کرده بود به تکرار اشتباهاتش

مثل تکرار نفس های زندگی

آن جان بخش بود و این جانگیر

اما گویی راه دیگری  نداشت

زندگی اش همین بود

......... تکرار اشتباهات تکراری .........

چه معصومانه نگاه هایت را از پی هم دزدی ...

انگار نه انگار که زمانی عاشق بودی 


...

همیشه نویسنده خوبی بودی


اینو از نغمه های زیبای رویاییت فهمیدم


وقتی عاشقانه در گوشم اوج پرواز قاصدک خاطرات را به تصویر میکشیدی


...اما...    

شاید ندانی ...


من بی گناه ترین قربانی قصه های تلخ تو بودم